لوگوی سیپان هولدینگ
آیا اولیوم همان اسید سولفوریک است؟
oleum vs sulfuric acid

تفاوت بین اولیوم و اسید سولفوریک

اگرچه به نظر ممکن است اولیوم و اسید سولفوریک به عنوان دو ترکیب مجزا به نظر بیایند، اما واقعیت این است که فرمول شیمیایی آنها تا حد زیادی یکسان است. اسید سولفوریک با فرمول H₂SO₄ شناخته می‌شود، و اولیوم نیز معمولاً به عنوان یک محلول از اسید سولفوریک در خود اسید سولفوریک (به صورت H₂S₂O₇) تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، در تشکیل اولیوم، از همان اسید سولفوریک استفاده می‌شود، با این تفاوت که این اسید به صورت محلول در خود اسید سولفوریک حاصل می‌شود.

قدرت اسیدی: به طور کلی اگرچه هر دو ترکیب اولیوم و اسید سولفوریک اسیدهای قوی هستند، اسید سولفوریک از لحاظ قدرت اسیدی بیشتر است. این تفاوت در قوت اسیدی موجب می‌شود که اسید سولفوریک در بسیاری از صنایع به عنوان یک اسید قوی‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

 

کاربردها:

  • اسید سولفوریک: اسید سولفوریک در صنایع شیمیایی، نساجی، پالایش نفت، تولید باتری، صنعت کشاورزی و بسیاری از صنایع دیگر به کار می‌رود.
  • اولیوم: اولیوم نیز در برخی از صنایع نظیر صنعت نساجی و تولید باتری، به عنوان یک محلول اسیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به دلیل قدرت کمتر اسیدی خود، به صورت خاص‌تر ممکن است در کاربردهای خاص‌تری مورد استفاده قرار گیرد.

کلاس خطر GHS اسید سولفوریک :

در GHS به عنوان یک ماده خطرناک با خطر جلب می‌شود و به کدرنگ سفید اختصاص داده می‌شود. این ماده ممکن است خطراتی مانند سمیت و خطرات فیزیکی داشته باشد.

 

کلاس خطر GHS اولیوم:

اولیوم نیز به عنوان یک ماده خطرناک با خطرات خاص اعلام می‌شود. به دلیل اینکه اولیوم معمولاً به عنوان یک محلول از اسید سولفوریک در اسید سولفوریک خود تولید می‌شود، در نتیجه خطرات آن می‌تواند با اسید سولفوریک مشابه باشد.

Difference Between-Oleum and Sulfuric Acid

نتیجه گیری:

اسید سولفوریک به صورت خالص با فرمول H2SO4 در حالی که اولیوم به عنوان محلول ایجاد شده از اسید سولفوریک با ترکیبات تری‌اکسید سولفوریک شناخته می‌شود.

  • قدرت اسیدی اسید سولفوریک بیشتر است و از آن به عنوان اسید قوی استفاده می‌شود.
  • اولیوم در تولید اسید سولفوریک و حمل اسید سولفوریک نقش اساسی دارد و به عنوان محصول میانی در تولید این اسید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اسید سولفوریک به عنوان یک ماده پایه در بسیاری از صنایع، به خصوص تولید کودها، به کار می‌رود.

در انتها برای اطلاعات بیشتر به عنوان مقاله تفاوت های بین اولویوم و اسید سولفوریک   مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید