لوگوی سیپان هولدینگ
سدیم سولفات(Sodium Sulfate)
سدیم سولفات

سدیم سولفات

کاربرد:

 سودیم سولفات (Sodium Sulfate) در صنعت نساجی , عامل حذف گوگرد و ترکیبات گوگردی و عامل حذف کلر است . همچنین در صنعت چرم سازی برای گوگرد دباغی عصاره استفاده میشود. عملیات استخراج نفت برای حذف اکسیژن وکلر اضافی از آب برای جلوگیری از خوردگی تجهیزات چاه نفت  استفاده میشود . از سدیم سولفات در صنعت تصفیه آب , صنعت و معدن به عنوان ماده کمکی در شناور سازی برخی مواد معدنی استفاده میشود.  از سدیم سولفات در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده موادغذایی استفاده میشود .

شرایط نگهداری :

 سدینم سولفات باید در ظروف در بسته با برچسب مخصوص و در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب محیطی دور از نور خورشید, منابع قابل اشتعال , جرقه ,و رطوبت نگهداری شود .

  1. محیط خشک: سدیم سولفات باید در محیطی خشک و دور از رطوبت نگهداری شود.

  2. دوری از تغییرات دما: بهتر است از دماهای بسیار بالا یا پایین دوری شود و محیط نگهداری در دمای ثابتی باشد.

  3. دوری از نور مستقیم: محیط نگهداری باید دور از نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد.

  4. بسته‌بندی مناسب: برای جلوگیری از تغییر شیمیایی، بسته‌بندی مناسب و محافظت از مواد بسیار حائز اهمیت است.

کلاس خطر : 8            CAS.NO:7757-83-7

 

  1. استفاده از لوازم حفاظتی: هنگام کار با سدیم سولفات، از دستکش و عینک حفاظتی استفاده کنید.

  2. تماس با پوست و چشم‌ها: از تماس مستقیم با پوست و چشم‌ها دوری کرده و در صورت تماس، فوراً با آب بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

  3. استفاده در محیطهای خنک و تهویه‌یافته: در صورت استفاده از این ماده، بهتر است در محیطهای دارای تهویه مناسب و کنترل دما انجام شود.

  4. استفاده از محیط کارآمد: کار با این ماده در محیط کارآمد و با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی صورت گیرد.

سدیم سولفات

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید :

مشاوره و خرید : 09134268359

دیدگاهتان را بنویسید