لوگوی سیپان هولدینگ
بنزوئیل پروکساید پودری
بنزوییل پروکساید پودری

از بنزوئیل پروکساید به عنوان کاتالیست و عامل اینجاد پیوند عرضی در برخی از واکنش ها و رزین ها استفاده می شود ,این نوع از پروکساید ها به صورت پودر بوده و مخلوط کردن آن با ترکیبات دیگر مشکل و خطرناک می باشد . به طور کلی از پروکساید ها به عنوان آغازگر پلیمریزاسیون کاتالیست عامل پخت و بعنوان هاردنر برای رزین های پلی استر غیراشباع و مونومر های وینیلی استفاده میشود.

کاربرد ها:

  • بنزوییل پراکساید پودری جهت پخت بتونه های برپایه پلی استرغیراشباع
  • بازدارنده وشتاب دهنده جهت استفاده دربتونه سنگی
  • شروع کننده و عامل پخت پلی استایرن ، وینیل مونومر ، اکریلیک و پلی استر/وینیل استر غیر اشباع.
  • عامل پخت رزین های پلی استر و وینیل استر از پیش ترویج شده در دمای محیط.
  • عامل پخت برای رزین های مبتنی بر آکریلات و برای رنگ مارک جاده.
  • مبتکران سیستم های چسبی دو قسمتی بر اساس رزین های پلی استر یا متاکریلات.
  • علاوه بر این ، رنگ سفید و صورتی موجود است که به عنوان راهنمای بصری برای اطمینان از پراکندگی یکنواخت در ترکیبات وصله استفاده می شود.

روش تولید :

بنزوئیل پروکساید پودری در سال 1985 توسط آقای لی بیگ توسط واکنش بنزوئیل کلراید با باریم پروکساید سنتز شد .

معادله واکنش به صورت زیر می باشد :

2C6H5C (O) C + h2o2 ________ (c6H5CO)2O2بنزوئیل پروکساید معمولا از واکنش هیدروژن پروکساید با بنزوئیل کلراید در محیط قلیایی تهیه می شود .

پیوند اکسیژن در پروکساید ها بسیار ضعیف بوده و راحت توسط حرارت ها واکنش به شتاب دهنده هایی همچون آمین ها و کبالت اکتوآت شکسته شده و تولید رادیکال های آزاد میکند .

رادیکال ایجاد شده حداقل شامل یک جهت الکترون غیر پیوندی هستند که بسیار واکنش پذیر و فعال می باشد .

بنزوییل پروکساید پودری
ساختار مولوکولی بنزوییل پروکساید

برای اطلاعات بیشتر و خرید با شماره زیر ارتباط برقرار کنید :

مشاوره و خرید : 09134268359